Frister

 

Arb.g.avgift

Forskuddstrekk

MVA
1. termin 15. mars 10. april
2. termin 15. mai 10. juni
3. termin 15. juli 31. august
4. termin 15. september 10. oktober
5. termin 15. november 10. desember
6. termin 15. januar 10. februar

 

 

Forskuddsskatt

Enkeltp. foretak

Etterskuddsskatt

AS

1. termin 15. mars 15. februar
2. termin 15. juni 15. april
3. termin 15. september
4. termin 15. desember

 

Reidun Gulbrandsen

Daglig leder/Autorisert regnskapsfører

E-postreidun@rgr-arf.no

Telefon:  992 78 081

 

Siri Johnsen

Regnskapskonsulent

E-postsiri@rgr-arf.no

Telefon: 975 73 766